Tất cả danh mục

Bảng Melamine đồng bộ

Nhà >  Sản phẩm >  Bảng Melamine đồng bộ

Bảng Melamine đồng bộ

Các sản phẩm được đồng bộ hóa chính xác không chỉ khôi phục cảm giác thực tế của gỗ nguyên khối cho bảng trang trí vân gỗ thông qua công nghệ cứu trợ, mà còn đồng bộ hóa hướng kết cấu hình ảnh với hiệu ứng giảm xúc giác trình bày một sản phẩm bảng trang trí nhân tạo có thể so sánh với cảm ứng và sự xuất hiện của gỗ nguyên khối.


Tìm kiếm liên quan

onlineONLINE